හෝමාගම නිවාඩු පැමින සිටි යුද හමුදා නිලදාරින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව හෙළිවේ, 35 දෙනෙක් නිරොධනයට
  1 hour ago

  හෝමාගම නිවාඩු පැමින සිටි යුද හමුදා නිලදාරින් දෙදෙනෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇති බව හෙළිවේ, 35 දෙනෙක් නිරොධනයට

  හෝමාගම,කන්දලන්ද  ප්‍රදේශයේ නිවාඩුවට පැමිණ ගිය හමුදාවේ දෙදෙනෙකුට කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව හෙලිවීම හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශයේ 35 දෙනෙක් ස්වයං…
  සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඉක්මනින් ගැසට් නොකළොත් ඡන්දය පැවැත්වීම අසීරුයි – මැතිවරණ කොමසාරිස්
  2 hours ago

  සෞඛ්‍ය උපදෙස් ඉක්මනින් ගැසට් නොකළොත් ඡන්දය පැවැත්වීම අසීරුයි – මැතිවරණ කොමසාරිස්

  සෞඛ්‍ය උපදෙස් ගැසට් මගින් ප්‍රකාශය පත් කිරීම කඩිනම් කරන ලෙස ඉතා දැඩි ලෙස මැතිවරණ කොමිසම ප්‍රකාශ කරන බව මැතිවරණ කොමිසම්…
   Sri Lankan Model Sheha New Photo Shoot
   January 28, 2020

   Sri Lankan Model Sheha New Photo Shoot

   Sri Lankan Model Sheha New Photo Shoot Model – Sheha photography – Hashan Pannila    
   Sri Lankan Model Sandu
   October 8, 2019

   Sri Lankan Model Sandu

   Talent : Sri Lankan Model Sandu Senevirathna Photography By : Priyanka Bandara
   Sri Lankan Model Sasini Ramesha
   October 1, 2019

   Sri Lankan Model Sasini Ramesha

   Sri Lankan Model Sasini Ramesha’s latest gallery Talent : Sasini Ramesha Photography : Uditha Umesh   Check Also : Sri…
   Sri Lanka Model – Sheruni
   September 27, 2019

   Sri Lanka Model – Sheruni

   Talent : Sheruni Photography : Hashan Pannila
   Sri Lanka Model – Shashu Dil
   September 27, 2019

   Sri Lanka Model – Shashu Dil

   Talent : Shashu Dil Photography : S Perera    
   Ganu’s latest
   September 27, 2019

   Ganu’s latest

   Talent : Ganu    
   Back to top button