සංස්කෘතික අරමුදලෙන් සජිත් සල්ලි හොරා කාපු හැටි ඔප්පු වේ – මෙන්න සාක්ෂි
  2 days ago

  සංස්කෘතික අරමුදලෙන් සජිත් සල්ලි හොරා කාපු හැටි ඔප්පු වේ – මෙන්න සාක්ෂි

  2015 යහපාලන ආන්ඩු සමයේදි සජිත් ප්‍රෙමදාස මහතා අයතා ලෙස සංස්කෘතික අරමුදලේ මුදල් භාවිත කර ඇති බවට සාක්ශි කිහිපයක් අප වෙත.ලැබී…
  ජනපති අගමැති තීරන ඵල දරයි – ඖෂධ වර්ග 34ක් දේශියට නිශ්පාදනය ආරම්භ කර මාස හතෙන් ලාභය බිලියනයත් ඉක්මවයි
  3 days ago

  ජනපති අගමැති තීරන ඵල දරයි – ඖෂධ වර්ග 34ක් දේශියට නිශ්පාදනය ආරම්භ කර මාස හතෙන් ලාභය බිලියනයත් ඉක්මවයි

  ජනපතිතුමාගෙ හා අගමැති මහින්ද රාජපක්ශ මහතාගෙ තීරනයක් අනූව ක්‍රියාත්මක වූ ශ්‍රි ලංකාවට අවශ්‍ය ඖෂධ ශ්‍රී ලංකාවේම නිශ්පාදනය කිරීමෙ වැඩපිලිවෙලට අනූව…
   Sri Lankan Model Sheha New Photo Shoot
   January 28, 2020

   Sri Lankan Model Sheha New Photo Shoot

   Sri Lankan Model Sheha New Photo Shoot Model – Sheha photography – Hashan Pannila    
   Sri Lankan Model Sandu
   October 8, 2019

   Sri Lankan Model Sandu

   Talent : Sri Lankan Model Sandu Senevirathna Photography By : Priyanka Bandara
   Sri Lankan Model Sasini Ramesha
   October 1, 2019

   Sri Lankan Model Sasini Ramesha

   Sri Lankan Model Sasini Ramesha’s latest gallery Talent : Sasini Ramesha Photography : Uditha Umesh   Check Also : Sri…
   Sri Lanka Model – Sheruni
   September 27, 2019

   Sri Lanka Model – Sheruni

   Talent : Sheruni Photography : Hashan Pannila
   Sri Lanka Model – Shashu Dil
   September 27, 2019

   Sri Lanka Model – Shashu Dil

   Talent : Shashu Dil Photography : S Perera    
   Ganu’s latest
   September 27, 2019

   Ganu’s latest

   Talent : Ganu    
   Back to top button